PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ- c.d

Analiza wskażnikowa- musimy wiedzieć, czy otrzymane wartości są pozytywne czy negatywne. Wielkości planistyczne- jeżeli rozpoczynamy działalność mamy pewne oczekiwania względem tej działalności. Analizujemy, czy będzie nam się opłacać. Na końcu roku finansowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe, analizujemy, czy jest ono na wyższym poziomie czy na niższym niż oczekiwany. Wskażniki branżowe- to Więcej…

PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ

Analiza wskażnikowa jest jednym z głównych instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pozwala ona określić kondycję finansową firmy i na tej podstawie podjąć decyzję. Metoda ta sprowadza się do obliczenia szeregu relacji między wielkościami występującymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Otrzymuje się w ten sposób zestaw wskażników charakteryzujących różne obszary Więcej…

Przedsiębiorstwo- c.d

Cenę ustalamy w odpowiedniej relacji do cen towarów konkurujących z oferowanym produktem z uwzględnieniem różnic jakościowych, stopnia nowoczesności wyrobu, estetyki, funkcjonalności. Cena powinna rozszerzać popyt a nie dostosowywać się do jego istniejącego poziomu. Marketing obejmuje także proces dystrybucji, tzn. sposobu dostarczenia na rynek oraz promocji. Strategia marketingu nastawiona jest na Więcej…

Kopiowanie obrazów

Kopiowanie dzieł malarzy jest sposobem na poznanie sposobu twórczego mistrza. Jego celem jest zrozumienie sztuki. Należy znać narzędzia, aby tworzyć dobrze. Najlepiej jest malować na płótnie naciągniętym na blejtram. Czosnek zmniejsza porowatość podłoża. Można uzyskać wiele technik pracy pędzlem. Są takie jak: werniks i farba olejna, rozrzedzona terpentyną farba, zagęszczona Więcej…

Przedsiębiorstwo

Najpierw musimy mieć jakiś pomysł na swój własny biznes, jeśli założenie własnej firmy staje się naszym marzeniem i celem. Kolejnym krokiem prowadzącym do tego, by nasza firma( przedsiębiorstwo) mogło zaistnieć i odnieść sukces jest sporządzenie konkretnego, wręcz profesjonalnego Biznesplanu. Istotną sprawą staje się również przygotowanie i opracowanie bilansu przedsiębiorstwa. Bilans Więcej…