OPAKOWANIA

W tym artykule opowiem o elemencie związanym z marketingiem, jakim są opakowania. Opakowanie nie jest samodzielnym, autonomicznym elementem marketingu. Z opakowaniem związane są: produkt, dystrybucja, promocja, preferencje nabywców. Opakowanie wzmacnia siłę oddziaływania produktu. Opakowanie wzmacnia siłę dystrybucji, jeśli np. woda ustawiana jest na paletach. Wpływ dystrybucji- jeśli ułatwiony jest obrót Więcej…

KLASYFIKACJA OGÓLNA PRODUKTÓW- c.d.

Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw usługowych, agencji i organizacji działających nie dla zysku nazywamy produktami przemysłowymi, ze względu na powiązanie z przemysłem i masowy rozmiar ich zakupów. Produkty przemysłowe służą do wytworzenia innych produktów, umożliwiają świadczenie usług oraz utrzymanie działalności operacyjnej i biurowej przedsiębiorstw, instytucji i Więcej…