Funkcja Personalna- Ludzie komponentem Organizacji- c.d.

Strategiczne zarządzanie kadrami to decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju w firmie a także wpływają na wzajemne relacje pomiędzy kierownikiem a personelem. Są dwa rodzaje Strategii personalnej: 1. Strategia ofensywna. 2. Strategia defensywna. Strategia ofensywna- odnosi się do firm zatrudniających pracowników innowacyjnych, zapewniających firmie Więcej…

FUNKCJA PERSONALNA- LUDZIE KOMPONENTEM ORGANIZACJI

W tym artykule podejmę temat: Funkcja personalna- ludzie komponentem Organizacji. Zachęcam Czytelników bloga do zapoznania się z nim i myślę, że Was zaciekawi. Zarządzanie- to zestaw działań skierowanych na zasoby Organizacji z zamiarem osiągnięcia zaplanowanych celów. Kadra- to zbiorowość pracowników zakładu pracy, organizacji. Personel- to kategoria społeczna odzwierciedlająca określony stosunek Więcej…

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W tym artykule podejmę temat Lokalizacji działalności gospodarczej: Lokalizacja działalności gospodarczej związana jest z określonym miejscem, obszarem określonego rodzaju i wielkości działalności gospodarczej. Dotyczy umiejscowienia określonego obiektu lub zespołu obiektów, które kształtują strukturę przestrzenną gospodarki. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej procedury rodzaju inwestycji i miejsca lokalizacji, dokonujemy wyboru lokalizacji ogólnej i Więcej…

OPAKOWANIA

W tym artykule opowiem o elemencie związanym z marketingiem, jakim są opakowania. Opakowanie nie jest samodzielnym, autonomicznym elementem marketingu. Z opakowaniem związane są: produkt, dystrybucja, promocja, preferencje nabywców. Opakowanie wzmacnia siłę oddziaływania produktu. Opakowanie wzmacnia siłę dystrybucji, jeśli np. woda ustawiana jest na paletach. Wpływ dystrybucji- jeśli ułatwiony jest obrót Więcej…