KLASYFIKACJA OGÓLNA PRODUKTÓW- c.d.

Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw usługowych, agencji i organizacji działających nie dla zysku nazywamy produktami przemysłowymi, ze względu na powiązanie z przemysłem i masowy rozmiar ich zakupów. Produkty przemysłowe służą do wytworzenia innych produktów, umożliwiają świadczenie usług oraz utrzymanie działalności operacyjnej i biurowej przedsiębiorstw, instytucji i Więcej…

PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ- c.d

Analiza wskażnikowa- musimy wiedzieć, czy otrzymane wartości są pozytywne czy negatywne. Wielkości planistyczne- jeżeli rozpoczynamy działalność mamy pewne oczekiwania względem tej działalności. Analizujemy, czy będzie nam się opłacać. Na końcu roku finansowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe, analizujemy, czy jest ono na wyższym poziomie czy na niższym niż oczekiwany. Wskażniki branżowe- to Więcej…

PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ

Analiza wskażnikowa jest jednym z głównych instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pozwala ona określić kondycję finansową firmy i na tej podstawie podjąć decyzję. Metoda ta sprowadza się do obliczenia szeregu relacji między wielkościami występującymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Otrzymuje się w ten sposób zestaw wskażników charakteryzujących różne obszary Więcej…

Przedsiębiorstwo- c.d

Cenę ustalamy w odpowiedniej relacji do cen towarów konkurujących z oferowanym produktem z uwzględnieniem różnic jakościowych, stopnia nowoczesności wyrobu, estetyki, funkcjonalności. Cena powinna rozszerzać popyt a nie dostosowywać się do jego istniejącego poziomu. Marketing obejmuje także proces dystrybucji, tzn. sposobu dostarczenia na rynek oraz promocji. Strategia marketingu nastawiona jest na Więcej…