Skype
loader image

W tym artykule podejmę temat: Funkcja personalna- ludzie komponentem Organizacji. Zachęcam Czytelników bloga do zapoznania się z nim i myślę, że Was zaciekawi.

Zarządzanie- to zestaw działań skierowanych na zasoby Organizacji z zamiarem osiągnięcia zaplanowanych celów.

Kadra- to zbiorowość pracowników zakładu pracy, organizacji.

Personel- to kategoria społeczna odzwierciedlająca określony stosunek jednostki do organizacji, polegający na włączeniu jednostki do systemu pracy.

Zasób ludzki- to grupa ludzi współpracująca z zamiarem osiągnięcia celu.

Pod pojęciem zarządzania personelem rozumieć należy serię czynności związanych z róznymi aspektami stosunków pracownika z organizacją.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to proces składający się z logicznie ze sobą powiązanych czynności ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu pracowników.

Zarządzanie kadrami to zbiór działań związanych z ludżmi, skierowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb( rozwój pracownika).

Na zarządzanie kadrami składają się aspekty: funkcjonalne, instytucjonalne, instrumentalne.

Celem zarządzania kadrami jest przyczynienie się do uzyskania przez firmę przewagi konkurencyjnej, umożliwienie jej sukcesu dzięki zatrudnionym w niej pracownikom. Ten ogólny cel można rozbić na składowe i wyodrębnione cele sklasyfikować jako:

1. Sprawnościowe i humanistyczne,

2. Organizacyjne i indywidualne,

3. Pośrednie i końcowe.

Podstawowe funkcje zarządzania zasobami kadrowymi to: analiza zasobów ludzkich, planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i derekrutacja, kierowanie pracą, wynagradzanie pracowników, rozwój personelu, kształtowanie warunków i stosunków pracy, controlling personalny.

Tradycyjny model funkcji personalnej: Teoria X ( dynamiczny rozwój przemysłu, początek XX w.)

Zasadnicze zagadnienia: podział i wydajność pracy.

Model stosunków międzyludzkich: Teoria Y Mc Gregora,

Model zasobów ludzkich- Teoria Z

Ciąg dalszy artykułu wkrótce.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz