Skype
loader image

Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw usługowych, agencji i organizacji działających nie dla zysku nazywamy produktami przemysłowymi, ze względu na powiązanie z przemysłem i masowy rozmiar ich zakupów. Produkty przemysłowe służą do wytworzenia innych produktów, umożliwiają świadczenie usług oraz utrzymanie działalności operacyjnej i biurowej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Ten sam produkt może służyć do zaspokojenia potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw( np. żarówka służy do oświetlania mieszkania konsumenta, może być częścią składową wytwarzanego produktu- lampy i służyć do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa- oświetlenia linii produkcyjnej lub pomieszczeń biurowych).

Produkty konsumpcyjne dzielą się na 4-ry kategorie: produkty powszechnego użytku, produkty wybieralne, produkty specjalne i produkty nieposzukiwane.

Produkty przemysłowe możemy podzielić na 6 kategorii: maszyny i urządzenia wymagające instalacji, wyposażenie produkcyjne, surowce, półfabrykaty, materiały pomocnicze i usługi przemysłowe. Sposób, w jaki nabywcy dostrzegają i użytkują produkt, wpływa na jego planowanie i skłonności nabywców do zakupu.

Produkty powszechnego użytku- są to produkty, których konsument potrzebuje w życiu codziennym, nie przeznacza dużo czasu na planowanie ich zakupienia. Produkty te są relatywnie tanie, kupowane dość często- zwykle rutynowo, bez namysłu, głównie z przyzwyczajenia( np. chleb, mleko, gazeta, itd.).. Produkty powszechnego użytku dzielą się na 3 grupy: Produkty podstawowe, produkty nieplanowanego zakupu i produkty nagłej potrzeby. Wymagają one niewielkiej promocji na szczeblu handlu detalicznego. Duże znaczenie dla promocji produktów powszechnego użytku mają opakowania, gdyż większość produktów sprzedawana jest w sklepach samoobsługowych. Nowe produkty powszechnego użytku promowane są z reguły przez producenta przy współudziale pośredników handlowych.

Produkty podstawowe- są sprzedawane w łatwo dostępnych dla nabywców sklepach spożywczych, sklepach dyskontowych i automatach do sprzedaży, rzadziej bezpośrednio w mieszkaniach. Podstawowe produkty powszechnego użytku są rozprowadzane przez szeroką sieć handlu detalicznego i charakteryzują się szybkim obrotem i niską marżą na jednostkę produktu. Dla identyfikacji produktów podstawowych istotne znaczenie mają marki produktu, ponieważ ograniczają czas namysłu i wysiłek przeznaczony na zakup oraz utrwalają nawyki stałego zakupu produktów, które przynoszą najwięcej korzyści. W razie braku danej marki produktu nabywca decyduje się na zakup substytutu.

Produkty nieplanowanego zakupu- są to takie produkty, o których nabywca uprzednio nie myślał i które go zaskakują. Podejmuje on decyzję o zakupie, aby zaspokoić odczuwaną nieoczekiwanie potrzebę( np. ugaszenie pragnienia wywołanego w upalny dzień). Jeżeli nabywca w porę nie dostrzega impulsu dostarczonego przez produkt, to może w ogóle go nie kupić. Produkty nieplanowanych zakupów są umieszczane w takim miejscu w sklepie, aby łatwo były dostrzegane przez nabywców( np. słodycze, gumy do żucia wyłożone na regałach przed stanowiskami kasowymi).

Produkty nagłej potrzeby- są to produkty, które muszą być kupione wtedy, kiedy są pilnie pożądane. Nabywca nie ma czasu odwiedzać wielu sklepów, aby porównać cechy oferowanych produktów. Cena takich produktów ma z reguły znaczenie drugorzędne. Przykładami produktów nagłej potrzeby mogą być: usługa karetki pogotowia, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy podczas ulewy albo torebka z kawałkami lodu przed wydaniem przyjęcia.

Produkty wybieralne- są to produkty, przy zakupie których konsumenci są skłonni włożyć wiele wysiłku w planowanie i realizację zakupu. Przykładem produktów wybieralnych są: chłodziarki, meble kuchenne i stołowe, ubrania, rowery, itd.

Konsumenci mogą poświęcić sporo czasu na porównanie produktów pod względem cech użytkowych, jakości, cen, gwarancji i usług towarzyszących sprzedaży. Jakość, styl i fason produktów wybieralnych są często ważniejsze od ceny. Produkty wybieralne można podzielić na produkty jednorodne i różnorodne.

Produkty jednorodne( homogeniczne)- są uznawane przez nabywcę za takie same i dlatego pragnie on nabyć te produkty, które są oferowane po najniższej cenie. Nabywcy mogą uważać, że pewne typy produktów, np. chłodziarek, pralek automatycznych spełniają podobne funkcje i posiadają zbliżone ceny, dlatego próbują odwiedzić co najmniej kilka sklepów, aby porównać cechy produktów różnych marek i dokonać wyboru.

Produkty różnorodne( heterogeniczne)- są odrębnie oceniane przez nabywców pod względem cech użytkowych, jakości i przydatności. Producenci starają się promować dodatkowe zalety produktów i dodatkowe korzyści dla nabywcy z tytułu ich zakupu. Duże znaczenie dla nabywcy ma marka produktu. Przykładami produktów różnorodnych są meble, naczynia kuchenne i niektóre aparaty fotograficzne.

Produkty specjalne- Produkty te mają jedną lub więcej cech unikatowych i dlatego pewna liczba nabywców jest skłonna poświęcić dodatkowy czas i wysiłek, aby je wybrać spośród wielu innych( np. koncert znanego pianisty).

Na tym kończę artykuł omawiający klasyfikację ogólną produktów i zapraszam do lektury kolejnych ciekawych zagadnień. Z poważaniem. Czesława Kraśnianin.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz