Skype
loader image

W tym artykule skupię na zagadnieniu, jakim jest Klasyfikacja ogólna produktów.

Produkt może być oferowany na rynku w postaci dobra materialnego, usługi, idei lub ich kombinacji.

Dobro jest rzeczą fizyczną, którą można zobaczyć i dotknąć. Gdy wchodzimy w jego posiadanie możemy łatwo ocenić, co otrzymaliśmy.

Usługi są zwykle niematerialne i polegają na odpłatnych świadczeniach na rzecz nabywcy. Nabywca kupuje m.in takie usługi, jak: ubezpieczenie, przejazd publicznym środkiem transportu, porada prawna, itd.

Idee dostarczają psychologicznych bodżców nabywcom, które pozwalają rozwiązać problemy lub dostosować się do środowiska. Nabywca może poszukiwać idei kształtujących jego wizerunek np. jako kandydata na posła, senatora, a także poszukiwać symboli podkreślających status społeczny i zawodowy.

Produkt- może przyjąć w prawie 100- tu procentach formę dobra materialnego( np. rura stalowa) , formę dobra i usługi( np. posiłek w restauracji, naprawa samochodu) oraz formę nieomal 100- tu procentowej usługi( np. usługa pocztowa, fryzjerska czy adwokata).

Produkty nabywane w celu zaspokojenia potrzeb osobistych nabywcy i potrzeb jego rodziny lub gospodarstwa domowego nazywamy produktami konsumpcyjnymi.

Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw us


0 Komentarzy

Dodaj komentarz