Skype
loader image

W tym artykule opowiem o elemencie związanym z marketingiem, jakim są opakowania.

Opakowanie nie jest samodzielnym, autonomicznym elementem marketingu. Z opakowaniem związane są: produkt, dystrybucja, promocja, preferencje nabywców.

Opakowanie wzmacnia siłę oddziaływania produktu. Opakowanie wzmacnia siłę dystrybucji, jeśli np. woda ustawiana jest na paletach. Wpływ dystrybucji- jeśli ułatwiony jest obrót towarowy.

Gdy wiadomości z zakresu promocji znajdują się na opakowaniu – to wzmacnia siłę nabywców.

Cena również ma wpływ na produkt. Dąży siędo tego, aby opakowania były ekologiczne i wielokrotnego użytku.

Opakowania ze względu na surowiec dzielimy na: foliowe, plastikowe, papierowe, szklane, drewniane, materiałowe, metalowe, skórzane. Ze względu na przeznaczenie: jednostkowe, zbiorcze i transportowe. Ze względu na pełnione funkcje: promocyjne.

Ze względu na zasięg obrotu: krajowe, eksportowe.

Ze względu na formę rozliczenia: zwrotne i bezzwrotne.

Marka- nazwa, znak, symbol, słowo, rysunek, kompozycja kolorystyczna, melodyczna lub ich kombinacja. Marki stosowane są w celu wyróżnienia danego produktu od produktów konkurentów.

Większość marek składa się z części werbalnej( słownej, literowej- wyraz lub kombinacja cyfrowa, literowa lub cyfrowo- literowa).

Części niewerbalnej( np. kształt liter, melodia, charakterystyczny krój liter).

Znak handlowy( towarowy)- jest to marka lub jej część zastrzeżona prawnie. Dzieli się na: nazwę handlową, markę handlową. Aby markę zastrzec prawnie zgłaszamy ją do Urzędu Patentowego w Warszawie. Produkty zastrzeżone prawnie są oznaczane: R w kółku.

Funkcje marki: gwarancyjna i promocyjna( promowanie produktu na rynku w celu ułatwienia dostarczenia informacji). Wyróżnia produkt na tle pozostałych.

Gwarancyjna- każda marka powinna gwarantować pewną określoną jakość.

STRATEGIE MARKOWANIA:

Występują:

– Strategia marki indywidualnej- polega na tym, że każdy produkt danego wytwórcy posiada swoją odrębną markę.

Zalety jej stosowania: firma, która ją stosuje może wytwarzać produkty dla wszystkich segmentów. Ustalamy zasięg segmentu. Możemy wytwarzać produkty różnej jakości, ilości przeznaczone dla różnych segmentów rynku. Jeżeli produkt na rynku się nie przyjmie- nie ucierpi na tym renoma firmy.

Strategia marki zbiorowej( rodzinnej)- wszystkie produkty danej firmy sprzedawane są pod tą samą marką. Jeżeli promujemy dany produkt, promujemy daną markę.

Ciąg dalszy artykułu wkrótce


0 Komentarzy

Dodaj komentarz