PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ- c.d

Analiza wskażnikowa- musimy wiedzieć, czy otrzymane wartości są pozytywne czy negatywne. Wielkości planistyczne- jeżeli rozpoczynamy działalność mamy pewne oczekiwania względem tej działalności. Analizujemy, czy będzie nam się opłacać. Na końcu roku finansowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe, analizujemy, czy jest ono na wyższym poziomie czy na niższym niż oczekiwany. Wskażniki branżowe- to Więcej…