Skype
loader image

Biznesplan

Biznesplan- dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa- m.in. w celu pozyskania żródeł finansowania inwestycji.Dobry Biznesplan jest podstawą do osiągnięcia sukcesu dla przedsiębiorstwa.Bez niego firma nie ma szansy bytu i funkcjonowania. Musi on byćbardzo dobrze przygotowany i opracowany, najlepiej przez fachowców i ludzi posiadających Więcej…

Funkcja Personalna- Ludzie komponentem Organizacji- c.d.

Strategiczne zarządzanie kadrami to decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju w firmie a także wpływają na wzajemne relacje pomiędzy kierownikiem a personelem. Są dwa rodzaje Strategii personalnej: 1. Strategia ofensywna. 2. Strategia defensywna. Strategia ofensywna- odnosi się do firm zatrudniających pracowników innowacyjnych, zapewniających firmie Więcej…

FUNKCJA PERSONALNA- LUDZIE KOMPONENTEM ORGANIZACJI

W tym artykule podejmę temat: Funkcja personalna- ludzie komponentem Organizacji. Zachęcam Czytelników bloga do zapoznania się z nim i myślę, że Was zaciekawi. Zarządzanie- to zestaw działań skierowanych na zasoby Organizacji z zamiarem osiągnięcia zaplanowanych celów. Kadra- to zbiorowość pracowników zakładu pracy, organizacji. Personel- to kategoria społeczna odzwierciedlająca określony stosunek Więcej…

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W tym artykule podejmę temat Lokalizacji działalności gospodarczej: Lokalizacja działalności gospodarczej związana jest z określonym miejscem, obszarem określonego rodzaju i wielkości działalności gospodarczej. Dotyczy umiejscowienia określonego obiektu lub zespołu obiektów, które kształtują strukturę przestrzenną gospodarki. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej procedury rodzaju inwestycji i miejsca lokalizacji, dokonujemy wyboru lokalizacji ogólnej i Więcej…

OPAKOWANIA

W tym artykule opowiem o elemencie związanym z marketingiem, jakim są opakowania. Opakowanie nie jest samodzielnym, autonomicznym elementem marketingu. Z opakowaniem związane są: produkt, dystrybucja, promocja, preferencje nabywców. Opakowanie wzmacnia siłę oddziaływania produktu. Opakowanie wzmacnia siłę dystrybucji, jeśli np. woda ustawiana jest na paletach. Wpływ dystrybucji- jeśli ułatwiony jest obrót Więcej…

KLASYFIKACJA OGÓLNA PRODUKTÓW- c.d.

Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw usługowych, agencji i organizacji działających nie dla zysku nazywamy produktami przemysłowymi, ze względu na powiązanie z przemysłem i masowy rozmiar ich zakupów. Produkty przemysłowe służą do wytworzenia innych produktów, umożliwiają świadczenie usług oraz utrzymanie działalności operacyjnej i biurowej przedsiębiorstw, instytucji i Więcej…

PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ- c.d

Analiza wskażnikowa- musimy wiedzieć, czy otrzymane wartości są pozytywne czy negatywne. Wielkości planistyczne- jeżeli rozpoczynamy działalność mamy pewne oczekiwania względem tej działalności. Analizujemy, czy będzie nam się opłacać. Na końcu roku finansowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe, analizujemy, czy jest ono na wyższym poziomie czy na niższym niż oczekiwany. Wskażniki branżowe- to Więcej…

PODSTAWY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ

Analiza wskażnikowa jest jednym z głównych instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pozwala ona określić kondycję finansową firmy i na tej podstawie podjąć decyzję. Metoda ta sprowadza się do obliczenia szeregu relacji między wielkościami występującymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Otrzymuje się w ten sposób zestaw wskażników charakteryzujących różne obszary Więcej…