Konkurs twórczości 2021 GS

Konkurs dotyczy zgłoszeń twórczości do oceny na Youtube. Koszt wysłania utworu do naszej oceny to 25 zł. Utwory otrzymują oceny za styl i komentarz każdego eksperta.

Każdego roku w styczniu zostanie wybrany najlepszy utwór w danej kategorii. Z puli środków uzyskanych na Youtube pojawi się nagroda. Nagroda pieniężna/przedmiot i certyfikat. W zależności od sytuacji. Wartość nagrody to 50% kwoty utworów wysłanych na Youtube. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję firmy i konkursu.

Aby wybrać najlepsze dzieła musi być co najmniej 10 zgłoszeń na daną kategorię w danym roku. Utwory z lat poprzednich nie sumują się. Jeśli zbierze się odpowiednia ilość dzieł – dana kategoria zostanie podsumowana. Kategorie z mała liczbą dzieł zostaną zignorowane.

Utwory można wysyłać na następujące kategorie:

  • płyta muzyczna
  • książka
  • gra komputerowa
  • obraz olejny

Zapraszamy do zabawy i wysyłania prac! Każde dzieło należy wysłać pod adres: grodzki@grodzkistudio.pl

Ocena zostanie przydzielona w każdym tygodniu. Oczekuj kolejnego filmu Youtube, aby uzyskać informacje o szansach na sukces.