loader image
Marketing-mix( kompozycja marketingowa) to szereg powiązanych ze sobą elementów( działań, procesów, metod i technik), wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, tworzących zintegrowany system oddziaływania na otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa( klientów, konkurentów).To zespół elementów, instrumentów za pomocą których możemy oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja kompozycji marketingowej to 4p, z ang.: product, price, place, promotion.
Marketing-mix to elementy, którymi firmamoże zwiększaćpopytna swoją ofertę. Elementy te wpływają na otoczenie rynkowe, oddziałując nakonsumentów w celu dokonania zakupu konkretnych produktów.
Marketing-mix 4P to: cena, produkt, miejsce, dystrybucja i promocja. Te elementy są kluczowymi i podstawowymi składnikami opracowywania skutecznych kampanii reklamowych.
Promocja-mix- jestpodstawowym rodzajem promocji określającym sposób wykorzystania wszystkich strategii promocji razem. Promocja-mix jest częścią marketingu mix i jednym z czterech podstawowych narzędzi marketingowych obok produktu, ceny i kanałów dystrybucji.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *